2016 04 06 Prace ziemne rozpoczęte

To już fakt. Rozpoczęły się prace odkrywkowe. Zostały odsłonięte fundamenty poprzedniego kościoła.

Inne informacje

Send Us A Message