2016 04 06 Prace ziemne rozpoczęte

To już fakt. Rozpoczęły się prace odkrywkowe. Zostały odsłonięte fundamenty poprzedniego kościoła.

Inne informacje

Intencje różańcowe na grudzień 2023 r.

PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY Za osoby z niepełnosprawnościami. Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które

Send Us A Message