Dla Boga każdy człowiek bez wyjątku jest skarbem drogocennym
Dla Boga każdy człowiek bez wyjątku
jest skarbem drogocennym

Powołanie Parafii pw. Błogosławionego
Jerzego Popiełuszki Prezbitera
i Męczennika w Juszkowie

Powołanie Parafii pw. Błogosławionego Jerzego Popiełuszki
Prezbitera i Męczennika w Juszkowie

Z dniem 8 grudnia 2015 ksiądz Sławoj Leszek Głódź, Arcybiskup Metropolita Gdański, dekretem mianował księdza Krzysztofa Hapkę proboszczem parafii w Juszkowie. Przed księdzem i całą parafią jest misja budowy nowej świątyni. Kościół zostanie wybudowany w miejscu istniejącej przed laty świątyni protestanckiej.

Inne informacje

Intencje różańcowe na grudzień 2023 r.

PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY Za osoby z niepełnosprawnościami. Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które