Ogłoszenie w sprawie dzwonów

W maju tego roku przebywał w Juszkowie pan Janusz Felczyński, producent dzwonów kościelnych w Odlewni Dzwonów z Przemyśla, w celu odpowiedniego doboru dzwonów do naszej Parafii. Ten zakład ludwisarski jest sprawdzonym producentem dzwonów na świecie. Renoma światowa ich dzwonów rozlega się na wszystkich kontynentach. Zgodnie z sugestią pana Felczyńskiego, dla naszego przyszłego kościoła wybraliśmy zestaw trzech dzwonów o tonacji mollowej, stosowanych w naszym regionie o średnicach 83 cm. 70 cm. i 54 cm. o ogólnej wadze 670 kg.
Kościół juszkowski w 1649 r. posiadał duży dzwon, który zaginął podczas wojen Napoleońskich w 1812 r. Następnie w roku 1837 zawieszono dzwony ale już mniejsze, które to dzwony prusacy przetopili na potrzeby wojska w I wojnie światowej i od tego czasu kościół juszkowski popadał w ruinę, a jego kres przypieczętowały wycofujące się w 1945 roku wojska niemieckie.
Podczas pobytu pana Felczyńskiego ustaliliśmy, że pierwszy a zarazem najmniejszy dzwon będzie przygotowany na wrzesień tego roku. Będzie to dzwon nawiązujący do swoich poprzedników o imieniu Św. Wojciech. Jego waga to 100 kg. Zawiesimy go na zadaszonej i ogrodzonej ramowej dzwonnicy, stalowej i wolnostojącej. Z uwagi na brak funduszy zapłacimy za ten dzwon w czterech ratach po 2000 zł. co trzy m-ce począwszy od grudnia tego roku do końca 2017 roku. Napisy na dzwon będą związane z 1050 -tą rocznicą chrztu Polski i 1020 –tą rocznicą pobytu Św. Wojciecha na terenie Pomorza oraz napisem na odwrocie, że na Chwałę Bożą ten dzwon ufundowali Parafianie z Juszkowa. Pozostałe dzwony zostaną wykonane po wybudowaniu naszego kościoła. Nie stać nas na razie na wszystkie dzwony. W celu pomniejszenia kosztów zakupu pozostałych dzwonów przez kilka musimy zebrać 400 kg czystej miedzi jako złomu i 170 kg czystej cyny (nie może to być stop lutowniczy do rynien). Pozwoli nam to zaoszczędzić 35 % kosztów. Cena 1 kg dzwonu na dzień dzisiejszy to 80 – 95 zł. Zwracam się z gorącą prośbą aby w tej akcji brali udział wszyscy parafianie. Niech ta akcja jednoczy nas w naszej wspólnocie. Chciałbym podziękować pani Krystynie Kłomskiej mieszkającej przy ul. Raduńskiej, vis a vis placu parafialnego, za zajęcie się odbiorem złomu miedzi i cyny na dzwony. Zbiórkę rozpoczynamy od lipca na posesji pani Krystyny. Każdy element metalu zostanie zbadany magnesem, oceną wizualną, zważony w obecności dostarczyciela i przez niego potwierdzony podpisem w zeszycie.
Zbliża się szybko nasze pierwsze święto parafialne – odpust ku czci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 19 października. Podczas tych uroczystości nasz dzwon zostanie poświęcony i od tej pory jego głos będzie sławił Chwałę Bożą, pobudzając sumienie zatwardziałych, zmuszając do refleksji i nas jednoczył.
x. Proboszcz Krzysztof Hapka

www.janfelczynski.com

Inne informacje

Send Us A Message