Intencje różańcowe na październik 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby w świecie pracy wszystkim było zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

PARAFIALNA: W intencji naszej wspólnoty parafialnej w miesiącu, w którym obchodzimy nasz odpust parafialny ku czci ks. Jerzego Popiełuszki.

Inne informacje

Intencje różańcowe na październik 2021 r.

EWANGELIZACYJNA – Uczniowie misjonarze – Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. PARAFIALNA: O

Send Us A Message