Intencje różańcowe na październik 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby w świecie pracy wszystkim było zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

PARAFIALNA: W intencji naszej wspólnoty parafialnej w miesiącu, w którym obchodzimy nasz odpust parafialny ku czci ks. Jerzego Popiełuszki.

Inne informacje

Send Us A Message