Intencje różańcowe na październik 2017 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby w świecie pracy wszystkim było zagwarantowane poszanowanie i ochrona praw, a bezrobotnym została dana możliwość przyczyniania się do tworzenia wspólnego dobra.

PARAFIALNA: W intencji naszej wspólnoty parafialnej w miesiącu, w którym obchodzimy nasz odpust parafialny ku czci ks. Jerzego Popiełuszki.

Inne informacje

Intencje różańcowe na grudzień 2023 r.

PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY Za osoby z niepełnosprawnościami. Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które

Send Us A Message