Intencje różańcowe na grudzień 2022 r.

PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY Za organizacje wolontariatu – Módlmy się, aby organizacje wolontariatu i zajmujące się promocją człowieka znalazły osoby pragnące angażować się na rzecz dobra wspólnego oraz aby szukały wciąż nowych dróg współpracy na poziomie międzynarodowym.

PARAFIALNA: Módlmy się o  żarliwą łaskę wiary w rodzinach naszej parafii, abyśmy pięknie przeżyli czas tegorocznego Adwentu.

Inne informacje

Send Us A Message