Uroczystość poświęcenia kaplicy – 8 grudnia 2016

W dniu 8 grudnia 2016 roku w juszkowskiej parafii, w pierwszą rocznicę od jej utworzenia, odprawiona została Msza Święta, w której trakcie poświęcono nowowybudowaną kaplicę. Uroczystość celebrowali Ks. prałat Stanisław Łada, dziekan Ks. kanonik Jerzy Pobłocki, Ks. prałat Piotr Tworek, Ks. Paweł Labuda oraz proboszcz naszej parafii Ks. Krzysztof Hapka. W czasie Mszy w ścianę kaplicy wmurowano kamień węgielny, który został poświęcony przez Ks. prałata Stanisława Ładę. Kamień ten pochodzi z nieistniejącego kościoła protestanckiego w Juszkowie, zburzonego w czasie II Wojny Światowej w 1945 roku. Umieszczona została także „kapsuła czasu”, zawierająca akt erekcyjny, wydanie gazety z dnia 08.12.2016 i fotografie z budowy kaplicy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Inne informacje

Send Us A Message