Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 21.05.2017

Dziś nasza wspólnota parafialna przeżywała niezwykłe święto – pierwszą w jej historii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Przystąpiło do niej 56 dzieci. Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym głównie rodziców, którzy zajęli się przygotowaniem wystroju kaplicy i czuwali nad sprawnym przebiegiem uroczystości, miała ona podniosły i niezapomniany charakter. Przede wszystkim dla jej głównych bohaterów – dzieci z naszej parafii.

Inne informacje

Intencje różańcowe na październik 2021 r.

EWANGELIZACYJNA – Uczniowie misjonarze – Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. PARAFIALNA: O

Send Us A Message