Intencje różańcowe na styczeń

EWANGELIZACYJNAO wychowaniu do braterstwa – Módlmy się aby wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań na tle religijnym, znalazły w społeczeństwach, w których żyją, uznanie własnych praw i godności, która rodzi się z bycia braćmi.

PARAFIALNA: Módlmy się w intencji o pokoju na świecie i w naszych sercach.

Zbiórka miedzi i cyny na posesji pani Krystyny Kłomskiej (ul. Raduńska 32) w soboty od 14.00 do 16.00    Tel. 533 078 993

Inne informacje

Send Us A Message