Intencje różańcowe na styczeń 2018 r.

EWANGELIZACYJNA: Aby wszyscy chrześcijanie, dochowując wierności nauczaniu Pana, angażowali się przez modlitwę i miłość braterską, na rzecz przywrócenia pełnej jedności kościelnej i współpracowali, mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi przed ludzkością.

PARAFIALNA: W intencji o umocnienie wiary i miłości w rodzinach naszej parafii.

Inne informacje

Send Us A Message