Intencje różańcowe na sierpień 2020 r.

POWSZECHNA: Za ludzi morza. Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją na morzu, łącznie z marynarzami, rybakami oraz za ich rodziny.

PARAFIALNA: W intencji wszystkich, którzy podejmują w miesiącu sierpniu abstynencje od alkoholu jako świadectwo, że człowiek może być wolnym od nałogów.

Inne informacje

Intencje różańcowe na październik 2021 r.

EWANGELIZACYJNA – Uczniowie misjonarze – Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. PARAFIALNA: O

Send Us A Message