Intencje różańcowe na październik 2020 r.

EWANGELIZACYJNA: za misje świeckich w Kościele. Módlmy się, aby wierni świeccy, a szczególnie kobiety, na mocy chrztu, w większym stopniu byli włączeni w podejmowanie odpowiedzialności za Kościół.

PARAFIALNA: za osoby starsze i zmagające się z chorobami z naszej wspólnoty parafialnej.

Inne informacje

Send Us A Message