Intencje różańcowe na marzec 2020 r.

EWANGELIZACYJNA: Za katolików w Chinach, módlmy się, aby Kościół w Chinach zachował wierność Ewangelii i wzrastał w jedności.

PARAFIALNA: W intencji osób, które w Wielkim Poście podejmują wstrzemięźliwość od alkoholu, aby umocnieni i wsparci naszą modlitwą, dawali piękne świadectwo życia wolnego od zniewoleń.

Inne informacje

Intencje różańcowe na czerwiec 2024 r.

PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY Za ludzi, którzy uciekają ze swojego kraju. Módlmy się, aby migranci, uciekający przed wojnami lub głodem, zmuszeni do podróży pełnych niebezpieczeństw

Send Us A Message