Intencje różańcowe na maj 2020 r.

EWANGELIZACYJNA: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

PARAFIALNA: W intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Inne informacje

Intencje różańcowe na grudzień 2023 r.

PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY Za osoby z niepełnosprawnościami. Módlmy się, aby osoby z niepełnosprawnościami były w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje promowały programy integracyjne, które

Send Us A Message