Intencje różańcowe na maj 2020 r.

EWANGELIZACYJNA: Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogim, byli ożywiającym znakiem dla całego Kościoła.

PARAFIALNA: W intencji o nowe powołania kapłańskie i zakonne.

Inne informacje

Intencje różańcowe na październik 2021 r.

EWANGELIZACYJNA – Uczniowie misjonarze – Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. PARAFIALNA: O

Send Us A Message