Intencje różańcowe na luty 2018 r.

POWSZECHNA: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

PARAFIALNA: W intencji naszej wspólnoty parafialnej i parafialnych przedsięwzięć.

Inne informacje

Send Us A Message