DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO
DOTYCZĄCY POSŁUGI
LITURGICZNO-DUSZPASTERSKIEJ
PO ZNIESIENIU LIMITU UCZESTNIKÓW LITURGII
( wybrane ważniejsze zagadnienia )

Z dniem 30 maja br. przestał obowiązywać limit uczestników zgromadzeń liturgicznych i dlatego możemy powrócić do zwyczajnych praktyk religijnych. Nadto w dalszym ciągu w kościołach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy mają obowiązek zakrywania ust i nosa, za wyjątkiem sprawujących kult religijny, nie ma też obowiązku zachowania odległości 2 metrów między osobami; oczywiście jeśli jest możliwe, to dla względów bezpieczeństwa sanitarnego można zachować dystans, jednak nie jest to obowiązek prawny – w budynku kościoła wystarczą maseczki. Zatem serdecznie zapraszam wiernych do uczestnictwa w Mszach Świętych i nabożeństwach, przy zachowaniu aktualnych zasad bezpieczeństwa. Zachęcam do powrotu do naszych świątyń parafialnych.

Odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszy Świętej. Zachęcam wiernych, aby odpowiedzieli na zaproszenie Jezusa.

W związku ze zniesieniem limitu wiernych w świątyniach proszę Księży Proboszczów o roztropne ograniczenie transmisji telewizyjnych i internetowych. Wydaje się zatem słuszne, że Msze Święte dla chorych, transmitowane w mediach przed pandemią, będą wystarczająco zaspokajać potrzeby wiernych.

Przedłużam czas Komunii Świętej wielkanocnej w Archidiecezji Gdańskiej do uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, tj. do dnia 29 czerwca 2020 r. Przyjęcie Komunii Świętej wielkanocnej w powyższym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.

Obecne możliwości pozwalają już na planowanie – nawet jeszcze przed wakacjami – w porozumieniu z rodzicami dzieci i młodzieży – uroczystości Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. W naszej parafii Pierwsza Komunia Święta odbędzie się 13 września w niedzielę a termin Bierzmowania zostanie jeszcze ustalony ale prawdopodobnie odbędzie się na jesieni.

W parafiach możliwa też jest praca z grupami duszpasterskimi. Zachęcam duchownych jak i świeckich do podjęcia na nowo pracy formacyjnej i duszpasterskiej wobec dzieci, młodzieży i dorosłych, z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarnych.

Choć kolejne restrykcje są dość szybko znoszone, to nadal bardzo proszę o odpowiedzialne zachowanie w zgromadzeniach liturgicznych i w pracy duszpasterskiej, przypominając o obowiązku zasłaniania ust i nosa (z wyjątkiem celebransa), zachowywaniu higieny oraz aktualnie obowiązujących zasad w miejscach kultu. Nadal nie korzystamy z wody święconej.

Z serca błogosławię Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź

Inne informacje

Send Us A Message