Pielgrzymka śladami ostatniej drogi bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Termin pielgrzymki – 30 września br. (sobota).Godz. 4.30 wyjazd spod kaplicy pw. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juszkowie.
 Ok. Godz. 7.00 krótka wspólna modlitwa w miejscowości Górsk, skąd uprowadzono ks. Jerzego. Następnie przejazd na tamę we Włocławku, gdzie zrzucono ks. Jerzego do Wisły oraz do Sanktuarium męczeństwa bł. Ks Jerzego Popiełuszki. W Sanktuarium odprawimy Mszę Świętą. Po mszy przejazd do parafii Św. Stanisława Kostki w Warszawie – Żoliborzu, gdzie bł. Ksiądz sprawował posługę. Znajduje się tam również muzeum i grób Ks. Popiełuszki. Po odwiedzeniu sanktuarium i muzeum pojedziemy na Stare Miasto, gdzie będziemy mieli czas wolny.

Powrót do Juszkowa ok. godziny 23.00. 
 Koszt wyjazdu 110 zł.

Zapisy i informacje ks. Krzysztof Hapka, tel. 506 135 863

Inne informacje

Intencje różańcowe na październik 2021 r.

EWANGELIZACYJNA – Uczniowie misjonarze – Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. PARAFIALNA: O

Send Us A Message