OGŁOSZENIE

DRODZY WIERNI !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br.
związaną ze stanem epidemii w Polsce

LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ
LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy
tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję
z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.
Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem przez ….
Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach,
biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

Dziękujemy za zrozumienie!

Wasi Duszpasterze

Inne informacje

Intencje różańcowe na maj 2024 r.

PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY Za formację zakonnic, zakonników i seminarzystów. Módlmy się, aby zakonnice, zakonnicy i seminarzyści dojrzewali na swojej drodze powołania dzięki formacji ludzkiej,

Send Us A Message