OGŁOSZENIE

DRODZY WIERNI !

W związku z decyzją Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br.
związaną ze stanem epidemii w Polsce

LICZBA UCZESTNIKÓW MSZY ŚWIĘTEJ
LUB ADORACJI NAJŚWIETSZEGO SAKRAMENTU
NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5 OSÓB!

Do uczestnictwa w liturgii w kościele zapraszamy
tylko Przedstawicieli Rodziny, która zamówiła intencję
z zachowaniem rozporządzenia Ministerstwa, czyli nie więcej niż 5 osób.
Prosimy o wchodzenie do kościoła wejściem przez ….
Pozostałych Wiernych gorąco prosimy o modlitwę w domach,
biorąc udział w Mszy Świętej transmitowanej w telewizji, radiu, czy internecie.

Dziękujemy za zrozumienie!

Wasi Duszpasterze

Inne informacje

Intencje różańcowe na październik 2021 r.

EWANGELIZACYJNA – Uczniowie misjonarze – Módlmy się, aby każdy ochrzczony był włączony w ewangelizację, gotowy do misji, poprzez świadectwo życia mającego smak Ewangelii. PARAFIALNA: O

Send Us A Message