Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 27.03.2016 r.

Na radosne dni przeżywania Świąt Wielkanocnych życzę, aby były one ubogaceniem wiary, która dzięki Zmartwychwstaniu Chrystusa osiąga pełnię. Niech to świętowanie będzie umocnieniem naszej nadziei, że wespół z Nim będziemy królować i żyć wiecznie. Niech służy także ożywieniu miłości na wzór uczniów z Emaus, którym serca pałały, gdy wpatrywali się w chwalebne oblicze Zmartwychwstałego Pana, wyjaśniającego im Pisma i łamiącego dla nich chleb. Wszelkiej ludzkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa!
W te dni szczególnie głośno i radośnie wołajmy :
Chrystus Zmartwychwstał – Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał – Alleluja!
Od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do II Niedzieli Wielkanocnej czyli Miłosierdzia Bożego trwa Oktawa Wielkanocna. Obchodzi się ją jako jedną Uroczystość Pańską. W piątek z racji Oktawy nie ma postu od pokarmów mięsnych.
W poniedziałek wielkanocny Msza Św. dla mieszkańców Juszkowa w auli Domu Parafialnego o godz. 10.00.
W piątek 1 kwietnia odwiedzę chorych naszej parafii z posługą duszpasterską.
W sobotę 2 kwietnia przypada 11 rocznica powrotu do Domu Ojca papieża Jana Pawła II.
Niech radość ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa będzie obecna w naszych sercach i rodzinach, bądźmy też świadkami tej radości wobec świata.

Ksiądz Proboszcz Krzysztof Hapka.

Inne informacje

Send Us A Message