Intencje różańcowe na kwiecień 2023 r.

PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY

O kulturę wyrzeczenia się przemocy – Módlmy się o większe propagowanie kultury rezygnacji z przemocy, do której prowadzi coraz rzadsze używanie broni, zarówno przez państwa, jak i obywateli.

PARAFIALNA

Módlmy się za młodzież oraz dzieci z naszej wspólnoty parafialnej, aby chcieli swoje życie oprzeć na ideałach ewangelii i autorytetach ludzi wyznających wiarę w Jezusa Zmartwychwstałego.

Zbiórka miedzi i cyny na posesji pani Krystyny Kłomskiej (ul. Raduńska 32) w soboty od 14.00 do 16.00    Tel. 533 078 993

Inne informacje

Intencje różańcowe na lipiec 2024 r.

PAPIESKIEJ ŚWIATOWEJ SIECI MODLITWY Za duszpasterstwo chorych. Módlmy się, aby sakrament namaszczenia chorych dawał osobom, które go przyjmują i ich bliskim moc Pana i aby

Send Us A Message